Fagning på Sundsängen

13 april mellan kl. 09-13

Fagning på Sundsängen Även detta år sker det i samarbete med Vimmerby folkhögskola. Givetvis ser styrelsen gärna att även andra kommer med och städar vår vackra äng. Förutom fagningsarbete hinner vi med lite föreläsning om ängsskötsel. Ha gärna koll på hemsidan om dagen ändras pga otjänlig väderlek. Meddelande om detta går också ut via e-post till de vi har adresser till.

Kontaktperson: Jerry Svensson 070-548 41 02  jerry_svensson@yahoo.se