Djursdalarundan

29 april Djursdalarundan

Som traditionen bjuder blir det en runda sista söndagen i april. Start från Ungstorp och Snokebo mellan kl. 10 och 11 om Du önskar delta i tipspromenaden. Flera medverkande har anmält sitt intresse. Lönnboden-Bitte Antikt håller öppet. En kortare andakt i Ungstorp  med början kl. 10:00. Tipspromenad med fina priser utmed rundan. En längre runda på 7 km samt en mer barnvagnsvänlig slinga på ca 3 km. Vill Du delta i tipsrundan kostar en tipslapp 20 kr, barn gratis. Flera medarrangörer är inbjudna. Behållningen går oavkortat till Naturskyddsföreningen.

Kontaktpersoner: Thorsten Ungsäter 070-593 39 27
Stig Blomberg 070-106 00 95