Nationalparkernas dag

Nationalparkernas dag torsdag den 24 maj med början kl. 18:00

Nationalparkernas dag är ett mångårigt samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar, Sevedebygdens naturskyddsförening och Rumskulla hembygdsförening.
Evenemanget kommer delvis innefatta temat ”Biologiska mångfaldens dag” som egentligen firas den 22 maj.
Övrigt i programmet: Tipspromenad med fina priser samt föredrag om kommande satsningar i nationalparken och på Näckön.
Rumskulla hembygdsförening grillar korv som Länsstyrelsen bjuder på.

Kontaktperson: Jerry Svensson tel. 070-548 41 02