På jordens villkor

Att leva på jordens villkor.
Av Allan Karlsson

Dagligen nås vi av rapporter om vår mats allt sämre kvalité, än är det transfetter och olika kemiska ämnen som tillsatser i godis och läsk, än är det juice som saluförs som färskvara men visar sig vara flera månader gammal. Datumstämplingen visar sig vara falsk marknadsföring. Näringsinnehållet i en hel del matvaror är relativt lågt trots höga kalorivärden, vilket leder till övervikt för många , inte minst många ungdomar. En  skinka som inte är rökt, tillsatsmedel ger den rökta smaken, en skinka som bara till 80% är skinka, resten är stärkelse, vatten och polyfosfater, som skall binda vattnet och för att ge mer skinksmak tillsättes glutamat.

Det allra senaste är fransmännens nya metod för att bevara kött i upp till fem – sex månader , ett nytt sätt att förpacka. Många är starkt skeptiska till att bevara icke fryst obehandlat kött så länge, risken för att farliga bakterier infekterar köttet är mycket stor.

Stordriften tvingar hela tiden fram tillsättandet av allt fler främmande ämnen i maten för att klara längre tids lagring och transporter. Djurtransporter till slakterier sker ibland under helt oacceptabla förhållanden, etiken får träda tillbaka för starka ekonomiska intressen.

Vi konsumenter måste kräva ännu bättre kvalitet på den mat vi sätter i oss. Ekologisk närodlad mat är ett steg i rätt riktning. Efterfrågan finns redan, i dag hinner man inte få fram tillräckligt med ekologiska produkter för att täcka behovet.

Det behövs fler lokala ekoproducenter, som också behöver fortsatt och ökat ekonomiskt stöd av olika slag, från oss konsumenter som köpare men också av samhället.

Politiker måste visa mer intresse och bli välvälligt inställda till ekologisk odling.

Stordriften har så stort försprång och har tillgång till helt andra resurser för marknadsföring och distribution. De mindre producenterna möter ofta starkt motstånd från flera håll och har svårt att komma fram.

 Förra regeringen fastställde 16 mars 2006 en inriktning att 25% av livsmedelsinköpen inom offentlig sektor skall vara ekologisk senast 2010.

Detta mål kvarstår även med den nya regeringen. Om någon tveksamhet tidigare funnits om inriktningen efter valet, så klargjorde jordbruksminister Eskil Erlandsson, i ett TV-aktuellt inslag förra veckan, att samma mål finns kvar.

Tyvärr har en del bönder, som börjat med ekologisk produktion, känt osäkerhet om inriktningen och om stödet kommer att fortsätta. Klargörandet från ministern var därför mycket välkommet. När efterfrågan  visar sig vara så stor som den är i dag finns redan marknaden för ekologiska produkter.

 De  små producenterna behöver fortsatt stöd och fler bör på olika sätt stimuleras att gå över till ekologisk produktion. De relativt mindre jordbruken har här en chans att överleva. Småskaligheten kan gynnas med  ekologiskt, helst närproducerad, odlad mat . Det öppna landskapet kan bevaras liksom mångfalden och artrikedomen   i naturen.

 Naturskyddsföreningen,  tar klar ställning för en landsbygdsutveckling med ekologisk inriktning. Biologisk mångfald och ekosystemens stresstålighet kräver minskad giftanvändning och odling efter naturens egna villkor.

Naturen har en fantastisk förmåga att återställa och läka, men det finns en brytpunkt, då det kan gå raskt utför om inte människans rovdrift hejdas. Överutnyttjande och  kemikalieanvändning hindrar de naturliga processerna.

Ekologisk odling är en anpassning till jordens egna villkor. Jord och vatten är för oss människor livsviktiga ändliga resurser, som vi måste använda med stort ansvarstagande och med respekt för allt levande.

Man brukar säga:

Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise. Här gäller det att vara både vis och envis, det behöver inte vara någon motsättning om man vågar ta till sig ny kunskap och se framåt.

Omställningen till ekologisk produktion är en intressant och spännande utmaning för producenterna i första hand men även för oss konsumenter.