Vår styrelse

Ordförande: vakant
V. ordförande: Carina Beijer: 070-614 82 24
beijer.carina@gmail.com

Kassör & webb: Stig Blomberg 070-106 00 95
stig.blomberg@Ydrefors.com

Sekreterare: Helena Styrbjörn 070-688 28 97
helenas_mail@hotmail.com 

Ledamot: Thorsten Ungsäter 070-593 39 27
info@ungstorp.nu

Ledamot: Jerry Svensson 070-548 41 02
jerry_svensson@yahoo.se

Ledamot: Börje Forss  070-773 70 85
borje.forss@tembo.se

Ersättare: Niklas Grundén 073-061 22 82
niklasgrunden37@hotmail.com

Ersättare: Renate Endres 070-605 70 73
renate@sverigebyn.se

Ersättare: Jan-Erik Blomberg 073-075 73 97
janne_blomberg@yahoo.com