Årsmöte 2018

klubba

Årsmöte på folkhögskolan i Vimmerby
den 11 mars 2018 med början kl. 17:00
Förutom sedvanliga förhandlingar visar Emma Blixt en Powerpoint om begagnatmarknad med koppling till
”att ta vara på”

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Servering och lotterierSNF-logga-jpg